Veľa ľudí ani len netuší, čo všetko ich čaká ak sa rozhodnú pre kúpu bytu, preto Vám prinášam stručný zoznam úkonov, krok po kroku, čo vás čaká a neminie.

V článku je postup pre tých, ktorí plánujú využiť zdroje z banky. V otázkach peňazí a hypotekárneho úveru, radí finančný expert Ing. Martin Fedor zo spoločnosti PROSIGHT Slovensko.

bajzova 12 650

#1 Predschválenie úveru

Kým sa rozhodnete pre Vašu vysnívanú nehnuteľnosť, je veľmi vhodné, aby ste si dali spraviť predbežné schválenie výšky hypotekárneho úveru, koľko peňazí Vám banka poskytne úver na základe Vášho príjmu.

Je určite na mieste sa obzerať za nehnuteľnosťami v hodnote, ktorú si naozaj môžete dovoliť.

Tuto si treba uvedomiť, že je potrebné mať na kúpu bytu aj vlastné zdroje, ktoré tvoria približne 20% z celkovej ceny nehnuteľnosti.

Urobiť to naopak a to, že si najprv vyberiete nehnuteľnosť, zložíte rezervačnú zálohu a následne by ste si preverili, či Vám na ňu banka požičia sa Vám nemusí vyplatiť, nechcete predsa riskovať, že o zloženú zálohu prídete, prípadne Vám ešte predávajúci môže vyčísliť aj pokutu, za zmarenie jeho času a priestoru na ponúkanie nehnuteľnosti niekomu inému.

Pre urýchlenie celej situácie a Váš väčší komfort, odporúčame aj my makléri, aby ste využili služby finančného poradcu, u ktorého máte všetky banky a finančné inštitúcie pod jednou strechou, šetrí klientom čas a peniaze a jeho služby Vás priamo nebudú nič stáť.

Ak máte z minulosti zlé skúsenosti s finančnými poradcami, dajte si spraviť finančný návrh hoc aj od troch finančných poradcov a rozhodnite sa, ktorý prístup Vám naozaj vyhovuje.

 

#2 Nájdenie vhodnej nehnuteľnosti, obhliadky a výber nehnuteľnosti

Ak máte hypotéku predschválenú a viete na akú výšku ceny nehnuteľnosti sa môžete zamerať, prichádza tá príjemnejšia časť kúpi bytu a to samotné hľadanie a obhliadky.

Ak chcete mať viacej času pre seba, svoje koníčky a rodinu, odporúčam využiť službu agenta kupujúceho a to v podobe kvalitného realitného makléra, ktorý okrem iných výhod, bude dozerať na Vaše kroky a aby všetko vo finále prebehlo korektne.

Ak sa potrebujete poradiť, alebo pomôcť s predajom alebo kúpou, kliknite na nasledujúci link a ja vám ochotne pomôžem 

https://janasalusova.sk/potrebujete-sa-poradit/

#3 Podpis rezervačnej zmluvy a zloženie zálohy

V prípade ak sa už definitívne rozhodnete pre konkrétnu nehnuteľnosť, prichádza na rad podpis rezervačnej zmluvy a zloženie zálohy, ktorá je prejavením vôle kupujúceho aj predávajúceho, na zrealizovanie obchodu.

Ideálny podpis takejto rezervačnej zmluvy, by mal prebiehať pod dozorom právnika realitného makléra, alebo realitnej kancelárie. Výška rezervačného poplatku sa prípad od prípadu líši, ale približne sa pohybuje v rozmedzí od 2.000 – 10.000,- EUR.

 

#4 Vybavovanie úveru

Vybavenie a schválenie úveru sa pohybuje v časovom horizonte od 2-4 týždňov, v prípade že využijete služby šikovného finančného experta, viete vybaviť hypotéku aj skôr.

 

#5 Návrh kúpnej zmluvy, ktorý je nevyhnutný pri schválení úveru

Počas podania žiadosti o schválenie úveru, právnik pripraví návrhy kúpnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou, pri schvaľovaní úveru.

Návrh kúpnej zmluvy je samozrejme prd tým zaslaný obom zúčastneným stranám, na pripomienkovanie a finálne odsúhlasenie.

 

#6 Vyčíslenie úveru od predávajúceho

Ak je nehnuteľnosť, ktorú kupujete založená v prospech inej baky, prichádza ešte medzi krok, a to vyčíslenie úveru z banky v prospech, ktorej je nehnuteľnosť založená.

Toto vyčíslenie môže trvať od 2 – 30 dní, na čo treba myslieť pri zadávaní časových deadlinov do návrhu kúpnej zmluvy.

 

#7 Podpis riadnej kúpnej zmluvy, overenej notárom alebo advokátom

Ak je v banke už všetko pripravené, prichádza termín na podpis riadnej kúpnej zmluvy, ktorej znenie si pred finálnym podpisom odsúhlasia obe zúčastnené strany.

 

#8 Podpis záložných zmlúv

V prípade hypotekárneho úveru, je ešte po podpise kúpnej zmluvy nutné, aby Vaše kroky smerovali do banky kupujúceho, kde predávajúci podpíše v prospech vašej banky záložné zmluvy.

Týmto podpisom majiteľ bytu(predávajúci) dáva súhlas, že banka si môže na túto nehnuteľnosť zriadiť záložné právo. Po vložení záložných zmlúv sa vyznačí na liste vlastníctva „plomba“ na základe záložnej zmluvy, ktorú podpísal majiteľ bytu.

Ak je na liste vlastníctva vyznačená plomba, banka môže pustiť peniaze predávajúcemu.

Kataster vyznačením plomby avizuje, že na liste vlastníctva prebieha proces zapisovania ťarchy. Po zápise ťarchy na list vlastníctva je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť banke, v ktorej má hypotekárny úver.

Banka čerpá úver buď na tzv. plombu, teda stačí, ak z katastra prinesiete na pobočku potvrdenie o tom, že ste to podali alebo čerpá na tzv. zápis záložného práva(na ťarchu). Na to má kataster 30 dní a úver načerpáte štandardne až po 30 dňoch. V 90% prípadoch sa čerpá na plombu.

 

#9 Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

Po splnení všetkých podmienok určených v kúpnej zmluve, uhradením časti vlastných, ostatných zdrojov a zdrojov z banky a ich následným pripísaním na účet predávajúceho, sa pristúpi k podaniu návrhu na vklad, do katastra nehnuteľností.


Doba za ktorú sa stávate oficiálnym majiteľom už na liste vlastníctva sa pohybuje od 14 – 30 dní, v závislosti od toho, či bol návrh na vklad podávaný elektronicky, alebo osobne na katastri.

 

#10 odovzdanie nehnuteľnosti

Po splnení všetkých podmienok, ktoré si zúčastnené strany určili v kúpnej zmluve, prichádza odovzdanie nehnuteľnosti Vám, ako novému majiteľovi.

Tu je ešte nutné vyhradiť si čas, na prepis všetkých zálohových platieb, ktorú k bytu prislúchajú.

Ako bonus prikladám prehľad nákladov, ktoré sú spojené s hypotékou – úrok nie je všetko.

  • úroková sadzba (aktuálne sadzby od 0,5% p.a.)
  • znalecký posudok na byt – cca 150€
  • kolky na katastri 66€ v bežnom konaní (v zrýchlenom 266€)
  • mesačný poplatok za bežný účet v banke (0-7€ mesačne)
  • spracovateľský poplatok – môže byť do výšky niekoľkých stoviek eur 0- 1000€
  • poistenie nehnuteľnosti – vychádza bežne 80-130€ ročne, podľa zvoleného krytia, ceny nehnuteľnosti a výberu poisťovne

Ak chcete aby tento dlhý a časovo náročný zoznam úkonov, prebehol čo najhladšie a najrýchlejšie a aby ste si vy nemuseli robiť starosti a mohli sa v tomto čase venovať svojej rodine, alebo koníčkom, obráťte sa na služby profesionálneho realitného makléra a finančného sprostredkovateľa.

Ak sa potrebujete poradiť, alebo pomôcť s predajom alebo kúpou, kliknite na nasledujúci link a ja vám ochotne pomôžem 

https://janasalusova.sk/pomoc-s-predajom-nehnutelnosti/